Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

 

REKISTERINPITÄJÄ:

Miraz Trading Oy (y-tunnus: 2380396-5)

Aakkulantie 23, 36220 Kangasala

 

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ:

Timo Tyynysniemi

Puhelin +358 443425800

Sähköposti timo.tyynysniemi@miraz.fi

 

REKISTERIN NIMI:

Miraz Trading Oy:n asiakasrekisteri, Rekisteri koostuu useammasta alarekisteristä.

 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE:

Henkilö on rekisteröitynyt Miraz Trading Oy:n ja/tai miraz.fi verkkokaupan asiakkaaksi, uutiskirjeen tilaajaksi ja/tai ostanut miraz.fi verkkokaupasta tuotteita.

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on miraz.fi verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää miraz.fi verkkokaupan toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Miraz Trading Oy käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi.

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä puitteissa. Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Miraz Trading Oy:n/miraz.fi verkkokaupan omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Miraz Trading Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Miraz Trading Oy:n/miraz.fi verkkokaupan asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta

 

Miraz Trading Oy:llä/miraz.fi:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä miraz.fi asiakaspalveluun, sähköpostitse asiakaspalvelu(at)miraz.fi tai rekisterinhoitajalle.

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Asiakasrekisteri koostuu useammasta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan kootusta erillisestä rekisteristä. Näiden asiakastiedot yhdessä muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:

 

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  1. Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli ja henkilötunnus. Yritys-, yhdistys- ja yhteisöasiakkailta lisäksi yrityksen nimi ja Y-tunnus.
  2. Mahdollinen suostumus lähettää hänelle suoramarkkinointia.
  3. Tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista ja palautuksista.
  4. Palveluun kirjautumiseen vaadittavat tunnisteet.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas rekisteröityy palveluun, tilaa suoramarkkinointia tai tekee ostoksen.

Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköpostimarkkinointi) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta Miraz Trading Oy:n ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Miraz Trading Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin ja edellyttää henkilökohtaisten käyttäjätunnusten käyttöä. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.